پکیج دوربین 4 مگاپیکسل ip تحت شبکه Eagle Tech

7٬400٬000 تومان
4 عدد دوربین 4 مگاپیکسل ایگل تک یک عدد دستگاه NVR ده کانال سوکت شبکه سوئیچ شبکه کمباکس دوربین هارد یک ترابایت قابل ارتقا

دوربین تحت شبکه DH-IPC-HDBW1431EP

3٬059٬000 تومان
دوربین تحت شبکه (IP) داهوا مدل DH-IPC-HDBW1431EP 4 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 30 متر تاریکی مطلق

دوربین تحت شبکه DH-IPC-HDBW2831RP-ZS

6٬890٬000 تومان
دوربین تحت شبکه (IP) داهوا مدل DH-IPC-HDBW2831RP-ZS 8 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 30 متر تاریکی مطلق

دوربین تحت شبکه DH-IPC-HDBW5442EP-ZE

8٬850٬000 تومان
دوربین تحت شبکه (IP) داهوا مدل DH-IPC-HDBW5442EP-ZE 4 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 40 متر تاریکی مطلق

دوربین تحت شبکه DH-IPC-HDBW5631EP-ZE

8٬130٬000 تومان
دوربین تحت شبکه (IP) داهوا مدل DH-IPC-HDBW5631EP-ZE 6 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 50 متر تاریکی مطلق

دوربین تحت شبکه DH-IPC-HDBW5831RP-ZE

9٬050٬000 تومان
دوربین تحت شبکه (IP) داهوا مدل DH-IPC-HDBW5831RP-ZE 8 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 50 متر تاریکی مطلق

دوربین تحت شبکه DH-IPC-HDW2531RP-ZS

5٬057٬000 تومان
دوربین تحت شبکه (IP) داهوا مدل DH-IPC-HDBW1230EP 5 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 50 متر تاریکی مطلق

دوربین تحت شبکه DH-IPC-HDW4231EMP-ASE

3٬552٬000 تومان
دوربین تحت شبکه (IP) داهوا مدل DH-IPC-HDW4231EMP-ASE 2 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 50 متر تاریکی مطلق

دوربین تحت شبکه DH-IPC-HDW5431RP-ZE

7٬280٬000 تومان
دوربین تحت شبکه (IP) داهوا مدل DH-IPC-HDW5431RP-ZE 4 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 50 متر تاریکی مطلق

دوربین تحت شبکه DH-IPC-HDW5631RP-ZE

7٬950٬000 تومان
دوربین تحت شبکه (IP) داهوا مدل DH-IPC-HDW5631RP-ZE 6 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 50 متر تاریکی مطلق

دوربین تحت شبکه DH-IPC-HFW1831EP

4٬810٬000 تومان
دوربین تحت شبکه (IP) داهوا مدل DH-IPC-HFW1831EP 8 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 50 متر تاریکی مطلق

دوربین تحت شبکه DH-SD29204UE-GN

6٬480٬000 تومان
دوربین تحت شبکه (IP) داهوا مدل DH-SD29204UE-GN 2 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 30 متر تاریکی مطلق

دوربین تحت شبکه DH-SD6AL245U-HNI

49٬210٬000 تومان
دوربین تحت شبکه (IP) داهوا مدل DH-SD6AL245U-HNI 2 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 550 متر تاریکی مطلق

دوربین تحت شبکه IPC-HDBW1230EP-S4-S5

2٬150٬000 تومان
دوربین تحت شبکه IPC-HDBW1230EP-S4-S5 2 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 30 متر تاریکی مطلق

دوربین تحت شبکه داهوا مدل DH-IPC-EBW8630P-IVC

17٬390٬000 تومان
دوربین تحت شبکه (IP) داهوا مدل DH-IPC-EBW8630P-IVC 6 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 10 متر تاریکی مطلق

دوربین تحت شبکه داهوا مدل DH-IPC-HFW2831TP-ZS

7٬040٬000 تومان
دوربین تحت شبکه (IP) داهوا مدل DH-IPC-HFW2831TP-ZS 8 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 60 متر تاریکی مطلق