دوربین های دو مگاپیکسل برند داهوا

دوربین DH-HAC-HFW1230TLP

1٬070٬000 تومان

دوربین داهوا مدل DH-HAC-HFW1230TLP

2 مگاپیکسل

رزولیشن 1080P

مقاوم در برابر آب ، گرد غبار

دید در شب 40 متر تاریکی مطلق

 

دوربین DH-HAC-T1A21P

666٬000 تومان

دوربین داهوا مدل DH-HAC-T1A21P

2 مگاپیکسل

رزولیشن 1080P

مقاوم در برابر آب ، گرد غبار

دید در شب 20 متر تاریکی مطلق

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-B1A21P

566٬100 تومان
دوربین داهوا مدل DH-HAC-B1A21P 2 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 20 متر تاریکی مطلق

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-B2A21P

654٬500 تومان
دید در شب 20 متر لنز ثابت رزولوشن 2 مگاپیکسل  

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDBW1200EP

1٬090٬000 تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDBW1200EP 2 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 30 متر تاریکی مطلق

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1200EMP-A

1٬130٬000 تومان
دوربین داهوا مدل DH-HAC-HDW1200EMP-A 2 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 50 متر تاریکی مطلق

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1200MP

880٬000 تومان
دوربین داهوا مدل DH-HAC-HDW1200MP 2 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 30 متر تاریکی مطلق

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1200RP

620٬000 تومان
دوربین داهوا مدل DH-HAC-HDW1200RP 2 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 20 متر تاریکی مطلق

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1200DP-0360B-S5

1٬240٬000 تومان
دوربین داهوا مدل DH-HAC-HFW1200DP 2 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 80 متر تاریکی مطلق

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1200RP-Z-IRE6

2٬160٬000 تومان
2 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 60 متر تاریکی مطلق نوع لنز : متورایز مجهز به DNR

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1200SP

940٬000 تومان
دوربین داهوا مدل DH-HAC-HFW1200SP 2 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 30 متر تاریکی مطلق

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1200THP-A

1٬050٬000 تومان
دوربین داهوا مدل DH-HAC-HFW1200THP-I8 2 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 80 متر تاریکی مطلق

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TLP

880٬000 تومان
  2 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 80 متر تاریکی مطلق

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TP

820٬250 تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TP 2 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 30 متر تاریکی مطلق

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TP-A

892٬500 تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TP-A 2 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 30 متر تاریکی مطلق