دوربین DH-HAC-HDW1400TP-Z-A

2٬180٬000 تومان
دوربین داهوا مدل DH-HAC-HDW1400TP-Z-A 4 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 60 متر تاریکی مطلق

دوربین DH-HAC-HDW1500EMP-A

1٬700٬000 تومان
دوربین داهوا مدل DH-HAC-HDW1500EMP-A 5 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 50 متر تاریکی مطلق

دوربین DH-HAC-HFW1400THP-I8

1٬310٬000 تومان
دوربین داهوا مدل DH-HAC-HFW1400THP-I8 4 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 80 متر تاریکی مطلق

دوربین DH-HAC-HFW1500SLP

1٬600٬000 تومان
دوربین داهوا مدل DH-HAC-HFW1500SLP 4 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 30 متر تاریکی مطلق

دوربین DH-SD59430I-HC

19٬721٬000 تومان
دوربین داهوا مدل DH-SD59430I-HC 4 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 100 متر تاریکی مطلق

دوربین مداربسته 5 مگلپیکسل داهوا مدل DH-HAC-B2A51P

1٬280٬000 تومان
دوربین داهوا مدل DH-HAC-B2A51P 5 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 20 متر تاریکی مطلق

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1400SP

1٬290٬000 تومان
دوربین داهوا مدل DH-HAC-HFW1400SP 4 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 30 متر تاریکی مطلق

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-B1A41P

940٬000 تومان
دوربین داهوا مدل DH-HAC-B1A41P 4 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 20 متر تاریکی مطلق

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-B2A41P

1٬190٬000 تومان
دوربین داهوا مدل DH-HAC-B2A41P 4 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 20 متر تاریکی مطلق

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1400EMP-A-0360B-S3

1٬390٬000 تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1400EMP-A-0360B-S3 4 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 50 متر تاریکی مطلق

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1400MP

1٬100٬000 تومان
دوربین داهوا مدل DH-HAC-HDW1400MP 4 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 30 متر تاریکی مطلق

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1500TP-Z-A

2٬850٬000 تومان
دوربین داهوا مدل DH-HAC-HDW1500TP-Z-A 5 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 60 متر تاریکی مطلق

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1400RP-Z-IRE6

2٬620٬000 تومان
دوربین داهوا مدل DH-HAC-HFW1400RP-Z-IRE6 4 مگاپیکسل رزولیشن 1080P مقاوم در برابر آب ، گرد غبار دید در شب 60 متر تاریکی مطلق